Bağlantılar


Ana Sayfa

Hakkımızda

Duyurularımız

Projelerimiz

İhaleler

İletişim

Neden biz?Geçmişten geleceğe ait köprü olan tarihi eserlerimizin son teknoloji kullanarak eskime ve yıpramadan kurtarılmasının gerekliliği ...

OKUMAK İÇİN

İletişim BilgilerimizTel :(216) 577 39 63

Fax :(216) 577 39 65

E-posta:vakifinsaat@vakifinsaat.com.tr

Web: www.vakifinsaat.com.tr

GEÇMİŞTEN GELECEĞE  AÇILAN KÖPRÜ

VAKIF İNŞAAT RESTORASYON VE TİC. A.Ş.

DUYURULAR

Şirketimiz toplam 100.000.000 (Yüzmilyon) adet hisse karşılığı toplam 10.000.000 (OnmilyonTürkLirası) TL.'lik sermayeye sahiptir.

 Şirketimiz ortaklarından 53.089.000 adet hisseye tekabül eden 5.308,900 TL. sermayeye sahip bulunan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, (TOKİ) şirketimizdeki sermayesini artırmak istemektedir.

TOKİ tarafından şirketimize ayni sermaye olarak konulacak olan İstanbul İli, Ataşehir İlçesi, Esatpaşa Mahallesi, 2573 ada 1 parselde bulunan TOKİ mülkiyetindeki 39 adet taşınmazın değeri, İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2016/373 Esas sayılı dosyası ile yapılan başvuru sonucu düzenlenen 11.04.2016 tarihli bilirkişi raporu ile 12.916.702,50 TL. (OnikimilyondokuzyüzonaltıbinyediyüzikiTürkLirasıelliKrş) olarak tespit edilmiştir.

Yapılacak olan sermaye artırımına Şirketimizin diğer ortakları;

*  T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü (Mazbut)

*  T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü (Mülhak)

*  Güneş Sigorta A.Ş.

*  Taksim Otelcilik A.Ş.

* Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Memur ve Hizmetlileri Emekli Sağlık Yardım Sandığı         Vakfı' dan katılıp katılmayacakları, katılacak iseler ne şekilde ve hangi tutarda katılacakları konusunda bilgi istenilmesine,

Yönetim Kurulunun şirket ortaklarına yeni pay alma hakkı için 15 gün süre verilmesine ilişkin bu karar 28.04.2016 tarih 9064 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur


Şirketimizin  Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 31 Mayıs 2016 tarih 9086 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde İlan olduğu üzere, 23.06.2016 tarihinde saat 14:00'da Karslı Ahmet Caddesi İçerenköy İş Merkezi No:2 Kat:1 Ataşehir/İSTANBUL adresinde bulunan Şirket Merkezimizde yapılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.